DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TẠI ÚC

Dưới đây là danh sách các trường thuộc đầy đủ các cấp bậc từ tiểu học, trung học đến cao đẳng và đại học ở Úc để bạn tham khảo thêm trong quá trình tìm kiếm một ngôi trường phù hợp trong môi trường giáo dục phát triển của đất nước này. Nếu bạn không được visa du học Úc, chúng tôi cam kết sẽ hoàn lại phí.

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TẠI ÚC

Cao đẳng quốc tế St. Paul’s http://www.spic.nsw.edu.au
Đại học Sydney Film www.sydneyfilmschool.com
Cao đẳng Anh ngữ quốc tế Hays www.hic.vic.edu.au/esl
Trường Đại học La Trobe Sydney www.latrobe.edu.au
Trường Cao đẳng Thương mại Canterbury http://www.canterburybc.com.au
Trường Đại học Southern Cross www.scu.edu.au
Trường Đại học Western Sydney (Parramatta City Campus) www.westernsydney.edu.au
Trường Đại học Quản lý toàn cầu S P Jain

 

www.spjain.org
Trường Đại học Victoria www.vu.edu.au
Trường Cao đẳng Eltham

 

http://elthamcollege.vic.edu.au/
Trường Cao đẳngYes https://yescollege.com.au/
Trường Đại học Charles Sturt www.csu.edu.au
Trường Cao đẳng quốc tế Cambridge

 

www.cambridgecollege.co.uk
Trường Đại học La Trobe

 

www.latrobe.edu.au
Trường Cao đẳng đào tạo Tạo mẫu và Chăm sóc Tóc Úc www.achdb.com.au
Trường Cao đẳng quản trị công nghệ Úc

 

www.atmc.vic.edu.au
Trường Cao đẳng Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Úc www.agedcare.net.au
Trường Cao đẳng Hàng không quốc gia Úc http://www.flying-school.com/
Trường Cao đẳng quốc tế King’s

 

www.kings.net.au

 

Trường Cao đẳng quốc tế Úc Westminster www.webminster.nsw.edu.au
Trường Cao đẳng Gold Coast www.gls.qld.edu.au
Trường Đại học James Cook

 

http://www.jcub.edu.au/
Trường Cao đẳng Queens www.queens.qld.edu.au
Trường Đại học Griffith

 

https://www.griffith.edu.au
Trường Cao đẳng Liberty

 

www.libertycollege.edu.au
Trường Cao đẳng Anh ngữ South of Australian

 

www.sacecoll.sa.edu.au
Trường Cao đẳng Anh ngữ Tasmanian

 

www.tas.sace.edu.au

 

Trường Cao đẳng Anh ngữ Whitsundays

 

www.qld.sace.edu.au

 

Trường Đại học  Adelaide www.adelaide.edu.au
Trường Đại học  Flinders www.flinders.edu.au
Trường Đại học South Australia www.unisa.edu.au
Trường Cao đẳng Quản trị Du lịch Khách sạn

 

www.ichm.edu.au
Trường Cao đẳng Sheffield http://www.sheffield.edu.au/
Trường Đại học Edith Cowan www.ecu.edu.au
Trường Cao đẳng Thương mại Công nghệ Perth www.pcbt.wa.edu.au

 

Trường Đại học Công nghệ Western Australia www.tcwa.net.au

 

Trường Cao đẳng Canning www.canningcollege.wa.edu.au
Trường Cao đẳng Chăm sóc sắc đẹp Perth www.perthcollege.com.au
Trường Đại học Tasmania

 

www.utas.edu.au
Trường Cao đẳng Quốc tế Giáo dục Cấp cao www.icae.edu.au

 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC TẠI ÚC

Trường Trung học Northcote Secondary
www.nhs.vic.edu.au
Trường Trung học Essendon Keilor www.ekc.vic.edu.au

 

Trường Trung học Footscray City www.footscray.vic.edu.au

 

Trường Trung học Sunshine www.sunshine.vic.edu.au
Trường Trung học Essendon Keilor www.ekc.vic.edu.au
Trường Trung học Braybrook www.braybrooksc.vic.edu.au
Trường Công lập Victoria www.ekc.vic.edu.au
Trường Trung học Grammar Westbourne www.study.vic.gov.au
Trường Trung học Camberwell www.camhigh.vic.gov.au
Trường Trung học Korowa Anglican Girl www.korowa.vic.gov.au
Trường Trung học Holmes Institute www.holmes.edu.au
Trường Trung học Melbourne www.mhsviceduau.com
Trường Trung học Mac Robertson Girls www.macrob.vic.edu.au
Trường Trung học Brighton Grammar www.brightongrammar.vic.edu.au
Trường Trung học Northern Beaches Secondary www.nbsc.schools.nsw.gov.au
Trường Trung học Penrith www.penrith-p.school.nsw.gov.au
Trường Trung học Taylors www.taylorscollege.edu.au
Trường Trung học Hutchins www.hutchins.tas.edu.au
Trường Trung học St Paul’s www.sps.edu
Trường Trung học Eynesbury Senior www.esc.sa.edu.au

 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC VÀ TIỂU HỌC CỦA ÚC PHÂN THEO VÙNG

* SYDNEY – NEW SOUTH WALES

– Trường Công lập NSW

– Trường Trung học Macquarie Grammar

 

* MELBOURNE – VICTORIA

– Trường Trung học Mater Christi

– Trường Trung học St. Joseph’s

– Trường Trung học Holmes Institute

– Hệ thống trường Công lập bang Victoria

– Trường Trung học The Knox School

– Trường Trung học quốc tế The Kilmore International School

– Trường Trung học Christian Brothers’ College

– Trường Trung học quốc tế Kardinia

– Trường Trung học Mater Christi

 

* BRISBANE – QUEENSLAND

– Hệ thống Trường Công lập bang Queensland

– Trường Trung học quốc tế Citipointe Christian

– Trường Trung học quốc tế John’s

– Trường Anh giáo St John’s Anglican

– Trường Quốc tế St Paul’s

– Trường Nữ sinh St.Aidan’s Anglican

 

* ADELAIDE – Nam Úc

– Trường Nữ sinh Our Lady of the Sacred Heart College

– Trường Trung học Eynesbury

– Trường Trung học Concordia

– Hệ thống các trường công lập ở Nam Úc

– Trường Trung học Westminster School0939682552
hoangcat